Hakkımda

EĞİTİM BİLGİLERİ

DOKTORA

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Doktora (2011-2016)

yüksek lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sayısal Yöntemler ve Yönetim Bilimi (2009-2011)

lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (2005-2009)

MESLEKİ DENEYİM

DOÇENT

Kocaeli Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı (2020-…..)

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı (2019-2020)

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı (2016-2019)

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı (2009-2016)